Tháng 8/2018 xây dựng thêm nhà xưởng lắp đạt dây truyền sản xuất dàn ngưng tụ và dàn bay hơi

Tháng 8 năm 2018, công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng khởi công xây dựng thêm nhà xưởng để lặp đặt dây truyền sản xuất dàn ngưng tụ và dàn bay hơi phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường ngoài nước.

Những ngày đầu xây dựng

Công tác thi công được đẩy nhanh

Nhà xưởng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng