Văn hóa thể thao

HỘI THAO PCCC TẠI CÔNG TY QUANG THẮNG.

HỘI THAO PCCC TẠI CÔNG TY QUANG THẮNG.

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Quang Thắng,với tổng diện tích mặt bằng hơn 10.000 m2, xây dựng nhà máy bao gồm:  khu văn phòng làm việc, khu phân xưởng sản xuất, nhà ăn ca, nhà nghỉ  trưa cho cán bộ & công nhân đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp , vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường. …