HỘI THAO PCCC TẠI CÔNG TY QUANG THẮNG.

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Quang Thắng,với tổng diện tích mặt bằng hơn 10.000 m2, xây dựng nhà máy bao gồm:  khu văn phòng làm việc, khu phân xưởng sản xuất, nhà ăn ca, nhà nghỉ  trưa cho cán bộ & công nhân đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp , vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc chú trọng phát triển sản phẩm, công ty còn chú trọng đến các công tác bảo vệ môi trường & PCCC. Hàng năm công ty đều cử đội ngũ cán bộ, công nhân tham gia các khóa học PCCC do công an huyện An Dương tổ chức, ngoài ra công ty còn mời cán bộ PCCC của huyện đến đào tạo và tập huấn công tác PCCC ngay tại công ty.

Hình ảnh hội thao PCCC tại công ty Quang Thắng vào ngày 18/12/2020.