DÀN NÓNG QUANG THẮNG HÌNH CHỮ U (UC)

… Nối tiếp dòng sản phẩm dàn nóng hình chữ V, cơ điện lạnh Quang Thắng tiếp tục cho ra mắt sản phẩm dàn nóng hình chữ U.

Coil dàn nóng hình chữ U:

Ban giám đốc kiểm tra sản phẩm cuối ngày:

Dàn nóng hình chữ U- 1 quạt:

Sản phầm dàn nóng Quang Thắng hình chữ U.

Bài viết trước đó DÀN CẤP ĐÔNG QUANG THẮNG