DÀN NÓNG QUANG THẮNG HÌNH CHỮ U (UC)

… Tiếp nối dòng sản phẩm dàn nóng Quang Thắng hình chữ V (VC), cơ điện lạnh Quang Thắng tiếp tục cho ra mắt thị trường điện lạnh dàn nóng Quang Thắng hình chữ U (UC)

Coil dàn nóng hình chữ U:

Ban lãnh đạo công ty kiểm tra công việc cuối ngày.

Dàn nóng chữ U- 1 quạt

Sản phẩm hoàn thiện dàn nóng chữ U Quang Thắng.