Tháng 2/2019, công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng lắp đặt dây truyền sản xuất dàn ngưng tụ & dàn bay hơi

Tháng 2 năm 2019, công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng lắp đặt xong dây truyền sản xuất dàn ngưng tụ & dàn bay hơi. Quang Thắng là doanh nghiệp đầu tiên trong nước có thể sản xuất được dàn ngưng tụ, dàn bay hơi mang thương hiệu Việt.